چهاردهمین اجلاس شورای عالی استان ها امروز پنج شنبه ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۷ در محل مجلس شورای اسلامی قدیم در حال برگزاری است.

پویش خبر– در این جلسه طرح های یک فوریتی اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شورای اسلامی شهرهای مراکز استان سراسر کشور، اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی استان ها، یک فوریتی تمدید قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، یک فوریتی آیین نامه اجرایی بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، یک فوریتی اصلاح تبصره (۲) ذیل ماده (۲۹) قانون نوسازی و عمران شهری مورد بررسی قرار می گیرد.