اولین ویژگی مدیر جهادی «دست پاکی» و ثبات «صداقت» و «شرافت» است.

پویش خبر– سید افشین گنج بخش*:

۱-اگر به تعاریفی که از «مدیریت» ثبت شده است مراجعه کنیم، عناوین مختلفی مشاهده می شود، اما شاید ساده ترین تعبیر علم مدیریت «هنر ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها» باشد. هماهنگی و ایجاد همکاری بین دستگاهی؛ یکی از سختترین وظایف مدیران ستادی محسوب میشود چرا که عمومأ هر تشکیلاتی در زیر یک سقف با هم ردیف هایش، رابطه خوبی دارد اما وقتی از جلسه خارج میشوند و بویژه در فضای رسانه ای؛ به خوبی شکاف بین آنها قابل رویت است. در چنین شرایطی؛ پیگیری سیاست «مدیریت جهادی»، یکی از بهترین راه حل ها است که «گذشت» و عبور از مرزهای «خودشیفتگی» را به ما پیشنهاد میدهد.

۲- مدیر جهادی در فرهنگ ایرانیان دارای ویژگی های منحصربه فردی است. اولین ویژگی مدیر جهادی «دست پاکی» و ثبات «صداقت» و «شرافت» است. مدیر جهادی؛ کار میکند، برای مردم و نه بخاطر دریافت پاداش یا اضافه کاری! مدیر جهادی زحمت میکشد؛ به احترام نام مقدس ایران و نه برای کسب منافع شخصی! مدیر جهادی «بی خوابی ها» را تحمل میکند تا «کم کاری» دیگران را جبران کند! مدیر جهادی؛ به هیچ وجه انگیزه خودش را از دست نمیدهد و حاضر نیست از هدف ارزشمندی که دنبال میکند، فاصله بگیرد. مدیر جهادی؛ «شایسته سالاری» را فدای «سیاست سالاری» نمیکند.

 3-سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تبین شد، اما چرا به درستی اجرا نشده است؟ سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شد، اما چرا به صورت رضایت مندی تحقق پیدا نکرده است؟ سیاست های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تبیین شد، اما چرا به درستی اجرا نشده است؟ پاسخ همه این سواات در روش مدیریت مدیران صفی و ستادی خلاصه می شود. مدیریت جهادی؛ فرمت جامعی از مدیریت است که تا به حال در کشور موفقیت های قابل توجهی داشته است همانند هشت سال دفاع مقدس. یادمان باشد که  در دوران جنگ؛ پیچیده ترین توطئه ها علیه ایران عزیز؛ توسط رزمندگان عاشق وطن، شناسایی و خنثی شد. پس میشود با همت و «تلاش شبانه روزی» بر مشکلات امروزی غلبه کرد و بحران های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … را با روحیه جهادی پشت سر گذاشت.

۴-اشتغالزایی، همواره یکی از موارد مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور بوده است. قطعأ توجه به همه ابعاد اشتغالزایی، موجب تحولی قابل ملاحظه در این حوزه میشود. برای مثال؛ اگردر صنعت گردشگری به عنوان یک فرآیند اشتغالزایی پُررونق بازنگری ویژه ای صورت گیرد، شاهد تحولی اساسی در این زمینه خواهیم بود که در نهایت منجر به افزایش اشتغالزایی میشود. و یا اگر در عرصه تولید محصولات داخلی دو فاکتور مهم «ارتقاء سطح کیفیت» و «رقابت پذیری با مشابه خارجی» مورد توجه قرار گیرد، شاهد بالا رفتن «اعتماد به نفس تولید کننده داخلی» خواهیم بود که نتیجه آن فروش بیشتر و اشتغالزایی خواهد بود. لازمه رسیدن به این معیارهای دست یافتنی «مدیریت جهادی» و فعالیت «وطن پرستانه» است که سعادتمندی کشور را به همراه خواهد داشت.

*کارشناس مدیریت