یک جامعه شناس گفت: با تصویب قانون منع کودک همسری در مجلس شورای اسلامی، بحث فرهنگی این موضوع خود به خود در جامعه شکل می گیرد.

به گزارش پویش خبرافسر افشار نادری، جامعه شناس ، ضمن انتقاد از عدم تصویب قانون منع کودک همسری گفت: مادامی که قانون منع کودک همسری تصویب نشود نمی توانیم تنها این موضوع را با مسائل فرهنگی و آموزشی کنترل کنیم.

وی تصریح کرد:  قوانین بسیاری در کشور داریم که زمان تصویب تا اجرای کامل آن سال های طولانی را طی کرده است که ممنوعیت قمه زنی و استفاده از این وسیله در برخی مناطق کشور را می توان مثال زد، اما نمی توانیم بگویم قانونی تصویب نشود چون اجرا نخواهد شد در واقع سد قانونی منجر به کاهش این رسوم نامتعارف شده  و ریشه کن شدن آن زمانبر است.

افشار نادری ادامه داد: هر زیربنای فرهنگی نیازمند به یک قانون مصوب بعنوان پشتوانه محکم در اجرای برنامه ها است که در زمان های لازم با برنامه های کارشناسانه، بحث آموزش و فرهنگ سازی را گسترش دهیم.

کودک همسری نفع اقتصادی دارد

این جامعه شناس بیان کرد: کودک همسری نفع اقتصادی دارد چرا که اغلب یک سوی ماجرا والدینی هستند که فرزند خود را در قبال پول می فروشند و سوی دیگر مرد یا زنی که در قبال بدست آوردن جسمی، سود کرده است. منع کودک همسری مانع فروش دختران است .

وی با اشاره به راهکارهای فرهنگی منع کودک همسری تاکید کرد: پس از تصویب این قانون می توانیم به سراغ راهکارهای گسترش فرهنگ منع کودک همسری بریم که در اولین اقدام باید آموزش ها از مناطق محروم که بیشترین آمار کودک همسری را دارد، آغاز شود.

افشار نادری گفت: در واقع ابتدا باید معلمان مناطق محروم توجیه شوند تا با اشاعه آسیب های ناشی از ازدواج های زودهنگام و مجازات پیش روی خاطیان، در مدارس با برگزاری جلسات متعدد با دانش آموزان و والدینشان این فرهنگ را نهادینه کنند.

  • منبع خبر : برنا