ایران قصد دارد گردشگری را جایگزین صنعت نفت کند.

پویش خبر- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که وابستگی اقتصاد ایران به صنعت نفت باعث شده تا کشور از دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه بازبماند.

وی در ادامه تصریح کرد:«امکانات رفاهی و گردشگری در کشور محدود است و ایران با توجه به ظرفیت های بالای گردشگری هنوز به جایگاه اصلی خود دست نیافته است. فراکسیون اقتصادی مجلس به دنبال این است که صنعت گردشگری جایگزین صنعت نفت شود و در این زمینه مجلس آماده هرگونه کمک قانونی و مالی به بخش های مختلف در راستای توسعه صنعت گردشگری است.

صنعت گردشگری روحیه شادابی و نشاط را به جامعه تزریق می کند و دارای قدرت اقتصادی است. وابستگی اقتصاد ایران به قدرت نفت به اندازه ای است که هنوز به اهداف سند چشم انداز دست نیافته ایم و صنعت گردشگری به جایگاه اصلی خود آنگونه که باید نرسیده است».