شايد بشود گفت افغانستان بازنده ترين كشور خاورميانه در پايان قرن چهارده هجري شمسي، بود. افغانستان عليه تاريخ و هويت خودش شوريد. شصت سال جنگ همه عليه همه ا! جنگ داخلي افغانستان طولاني ترين جنگ تاريخ بشر است.

پویش خبر؛

🔶 بمب گذاری های انتحاری افغانستان و انفجار مساجد و کشتن کودکان و صوفیان و عابران بی گناه و بی پناه، حقیقتا غم انگیز و درد ناک است؛ مصیبت عظماست. اشک و اندوه کافی نیست. خون باید گریست برای مردمی که الله اکبر گویان، خانه خدا را بر سر بندگان خدا منفجر می کنند
🔶 افغانستان، اکنون زیر سلطه طالبان، یکی از سیاه ترین و غمبارترین دوران تاریخی خودش را می گذراند. کریح ترین تفسیر از دیانت و شریعت اکنون در این سرزمین فلک زده نمود و ظهور پیدا کرده است.

🔶 در ظاهر از همان اسلامی پیروی می کنند که از عربستان برخاسته است. اما نه از نعمت و ثروت نفتی آرامکوی عربستان بهره ای دارند، نه از برج خلیفه دبی، نه از آنتالیا و ایاصوفیه ترکیه، نه از رستوران های اسکوئر مالزی و نه از شبکه الجزیره قطر. نه چاه نفتی، نه دریا و بندری و نه صنعت و سیاحت و تجارتی. هیچ در هیچ. فقظ خشونت و انفجار و بنیاد گرایی و سلفی گری و مرگ

🔶 از مدرنیته فقط تفنگ های ساخته شده در زیرپله های لاهور و کراچی پاکستان به آنها رسیده است و مشتی ادوات به جای مانده از ارتش آمریکا؛ آنهم برای شلیک به آینده کشورشان و فرزندانشان! در برادر کشی تیرشان خطا نمی رود. دستی را به مهر نمی گیرند اما کار هر روزشان، توقیف و دستگیری است

🔶در عجبم که اینان کدام آیه و سوره قرآن را می خوانند که معنی و تفسیرش می شود کشتن مردم گرسنه کوچه های مزار شریف و کابل و قندوز و جهاد علیه زنان و کودکان و زکات اجباری و شکستن سازها و خاموشی صداهای خوش و زشت کردن هر چه زیبایی است

🔶 شاید بشود گفت افغانستان بازنده ترین کشور خاورمیانه در پایان قرن چهارده هجری شمسی، بود. افغانستان علیه تاریخ و هویت خودش شورید. شصت سال جنگ همه علیه همه ا! جنگ داخلی افغانستان، اکنون طولانی ترین جنگ تاریخ بشر است

🔶 در عصر علوم و فنون و هوش مصنوعی، این تفنگ بدستان نامهریان، مدرسه ها و دانشگاهها را فروکاسته اند. تا از راه مکتب خانه ها، دانایی گستری کنند و مردم را به بهشت ببرند! چه جای هولناکی خواهد بود آن بهشتی که خون ریزان داعش و جلادان طالبان و سراج الدین حقانی در آنجا باشد! چه فضای هراس انگیزی خواهد بود بهشت، اگر خشک مغزانی که زندگی مردم را جهنم کرده اند، در آنجا حضور داشته اند!

🔶 خدا به داد مردم افغانستان برسد و به داد زنان افغانستان که هنوز تسلیم جهل و تاریکی نشده و زنده ترین و مترقی ترین جنبش خاورمیانه اند. دعا کنیم مردم افغانستان به خود آیند و از میان جنگ و خون، راهی به زندگی بگشایند.

🔰 آهای جنگجویان و رهبران و ملایان و مولویان افغانستان ! شما را به خدا بس کنید! ۶۰ سال جنگ و رنج و دربدری کافی نیست؟از بوی باروت خسته نمی شوید. آیا چیزی برای عبرت گرفتن از تاریخ ندارید؟ شنیدم که از بابت بد رفتاری با مهاجران افغانی گلایه کرده اید! تا حالا نپرسیده اید چرا مردم از شما فرار می کنند؟!

آهای تاریخ ! حواست به رنج و درد مردم افغانستان هست؟! تو شرم نمی کنی تاریخ ؟

  • منبع خبر : کارخانه دار