مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران  اعلام کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران طی ۲ سال پیاپی در بین کشورهای اسلامی و منطقه در پوشش خدمات حمایتی حوزه صادرات رتبه یک را کسب نمود .

به گزارش پویش خبر، افروز بهرامی افزود: در سال جاری ضریب نفوذ خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران به دلیل توسعه فعالیت ها و متنوع سازی محصولات با رشد چشمگیری معادل استاندارد های کشورهای توسعه یافته گردید و از این حیث بین کشورهای اسلامی و منطقه رتبه اول را کسب نمود .

وی ادامه داد: لازم به توضیح است این صندوق در سال ۹۸ نیز به دلیل رشد ۲۰۰ درصدی عملکرد در بین کشورهای اتحادیه امان رتبه اول را کسب نمود که به همین خاطر برای نخستین بار کرسی ریاست هیات مدیره اتحادیه امان به عنوان یکی از بزرگترین تشکل های بیمه اعتبار صادراتی به مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران واگذار گردید.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران  گفت: این درحالی است که رقبای این صندوق دربین کشورهای اسلامی نظیر کشورهای ترکیه با سرمایه ۲ میلیارد دلاری و عربستان با سرمایه ۴ میلیارد دلاری به چشم می خورند.

بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات با حمایت های صندوق

بهرامی در پایان بیان کرد: در پنج ماهه اول سال ۹۹، بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی کشور بوده که حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آن از طریق صندوق ضمانت صادرات و حمایت های آن انجام شده است.