سطح سه قرنطینه برای مهار اپیدمی ویروس کرونا در کشور ساری و جاری است و این نوع قرنطینه باید باشد و در حال اجراست و قرنطینه سطح چهارم در کشور ما قابل اجرا نیست.

به گزارش پویش خبر، بعد از اینکه برخی از مردم قرنطینه خانگی و خود خواسته را رعایت نکرده و به سفر ها ی نوروزی خود ادامه داده اند و تصمیم بسیاری از شهر ها مبنی بر مسدود کردن راه ها، بسیاری از هموطنان و مسئولین شهرها از جمله استانداری ها و بسیاری از کادر درمانی کشور درخواست مبنی بر ممنوعیت کامل عبور و مرور و قرنطینه کامل شهر ها داشتند ،که امروز ۳ فروردین کیانوش جهانپور در خصوص این درخواست ها ، قرنطینه سطح چهار که اجرای نوعی حکومت نظامی است را در کشور  غیر ممکن خواند.

به نوشته ایرنا کیانوش جهانپور روز ۳ فروردین ۹۹ در کنفرانس خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، درباره نظر وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره قرنطینه افزود: قرنطینه کار عجیب و غریبی نیست و سطوح مختلفی دارد، آنچه از زمان اپیدمی کرونا در ایران و حتی قبل از آن با قرنطینه کردن فردی دانشجویان بازگشته از چین اجرا شد و بعد از آن هم با تعطیلی مدارس، دانشگاهها و اکنون مراکز خرید و مغازه ها انجام شد و توصیه به مردم برای قرنطینه خانگی، همان سطح سه قرنطینه است که با مشارکت مردم انجام می شود.

وی گفت: آنچه مد نظر برخی افراد درباره قرنطینه است که بعضا موجب شبهه می شود، عموما اجرای نوعی حکومت نظامی و اقدامات شدید قهری است که به نظر ما نه ممکن و مطلوب است و امکان برقراری آن در کشور وجود ندارد و مطلوبیت و اثربخشی مد نظر را نیز نخواهد داشت. در کشورهایی هم که این سطح از قرنطینه را اجرا کرده اند لزوما خروجی مطلوب و راهگشایی نداشته است و بلکه عوارض و تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی خواهد داشت که اثرات و خسارات آن از شیوع بیماری بیشتر بوده است. با این اوصاف سطح سه قرنطینه برای مهار اپیدمی ویروس کرونا در کشور ساری و جاری است و این نوع قرنطینه باید باشد و در حال اجراست و قرنطینه سطح چهارم در کشور ما قابل اجرا نیست.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری