جمعی از متخصصان و فعالان مدنی با حضور در کمیته صنعت، معدن  و تجارت ستاد مرکزی دکتر پزشکیان حمایت قاطع خود را از کاندیداتوری ایشان اعلام کردند.

در کمیته صنعت، معدن  و تجارت ستاد مرکزی دکتر پزشکیان مطرح شد:

اعلام‌حمایت متخصصان و فعالان مدنی از کاندیداتوری دکتر پزشکیان در انتخابات/ ضرورت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و تلاش برای رفع تحریمها

جمعی از متخصصان و فعالان مدنی با حضور در کمیته صنعت، معدن  و تجارت ستاد مرکزی دکتر پزشکیان حمایت قاطع خود را از کاندیداتوری ایشان اعلام کردند.

در تداوم نشست های تخصصی با کارآفرینان، تشکلها، انجمنها و فعالان اقتصادی در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی، نشست متخصصان و فعالان مدنی در کمیته صنعت، معدن  و تجارت ستاد مرکزی دکتر پزشکیان برگزار شد.

فعالان مدنی صنعت، معدن و تجارت با توجه به نظر سنجی انجام شده مهمترین مطالبات خود را ارائه کردند.

ضرورت ثبات سیاست گذاری در بخش تولید و پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه دستگاههای دولتی، کاهش دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری، تعامل سازنده با تشکلهای تخصصی مرتبط و توجه به نظرات و دیدگاههای آنان در سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها از اهم این مطالبات بوده است.

فعالین مدنی صمت، همچنین بر زمینه سازی برای جلب مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد با تاکید بر رفع موانع حضور بخش خصوصی، سیاست گذاری واحد در زمینه نرخ ارز و پایان دادن به نوسانات و تاکید بر تک نرخی شدن ارز  تاکید کردند.

ایجاد ساز و کار مورد نیاز در راستای شفافیت در تامین مواد اولیه صنایع، حذف واسطه ها، تسهیل ترخیص گمرک، ساماندهی واردات با تاکید بر کالاهای مرغوب و استاندارد و جلوگیری از واردات کالاهای نامرغوب از دیگر مطالبات بوده است.