لیلا ارشد گفت: اصلی‌ترین نیاز، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است، تا زمانی که این موضوعات رفع نشود نمی‌توان به هیچ شکلی انتظار داشت که اوضاع آسیب‌های اجتماعی و کودکان بی سرپرست بهبود یابد چون منشا تمامی این موضوعات به نوسانات اقتصادی و موضوع تامین معیشت خانوارها باز می‌گردد.

به گزارش پویش خبر، بدسرپرستی یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های اجتماعی است که در درون یک جامعه بروز پیدا می‌کند، کودکانی که  آگاهانه یا ناآگاهانه توسط سرپرستان خود در شرایط سخت و دشواری قرار می‌گیرند و همواره در معرض خطر بزه دیدگی و بزهکاری قرار دارند.

در قانون مربوط به کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوبه دهم مهرماه سال۹۲ مجلس شورای اسلامی) قانون‌گذار، برای نخستین بار «به سرپرستی سپردن» کودکان «بد سرپرست» را تجویز کرده است. اما متاسفانه به خاطر عدم نظارت و رصد دائمی می‌بینیم که بسیاری از فرزندان معصوم توسط خانواده‌های گرفتار با فقر، بی‌سوادی و انواع آسیب‌های اجتماعی مورد آزار و استثمار قرار می‌گیرند.

اینکه در سال سخت اقتصادی گذشته و تاثیرات آن بر روان افراد جامعه تا چه میزان ، کودکان جامعه دچار آسیب های ناشی از فشارهای زندگی بر والدین خود قرار گرفته اند و وضعیت آماری بدسرپرستان کشور در چند ماه گذشته چگونه بوده است با یک فعال اجتماعی به گفتگو نشستیم.

 لیلا ارشد« فعال حقوق کودک و زنان»، در خصوص این موضوع که از سال گذشته تا به حال وضعیت کودکان بدسرپرست به چه شکل بوده و به چه میزان تغییر کرده است به برنا گفت: با افزایش قیمت‌ها و به وجود آمدن نوسانات اقتصادی باید دانست اولین گروه‌هایی که در معرض آسیب بیشتری قرار می‌گیرند، افراد بدسرپرست یا بی‌سرپرستی هستند که در درون جامعه وجود دارند و دلیل این موضوع هم این است که این افراد جزو دهک های پایین جامعه قرار می گیرند و بیشتر در حاشیه شهرها قرار دارند.

وی ادامه داد:  نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که با به وجود آمدن نوسانات اقتصادی، متاسفانه شاهد هستیم حتی حداقل‌هایی که در اختیار این خانواده‌ها بوده نیز از دست می‌رود و روزبه‌روز وضعیت کودکانی بدسرپرست بدتر می شود، با قاطعیت می توان گفت اوضاع افرادی که بد سرپرست هستند نسبت به سال گذشته وخیم تر شده است.

ارشد با بیان اینکه برخوردهای نامناسب و شرایطی که بدسرپرستی را برای این کودکان شکل می دهند تقریبا یکسان برای دختران و پسران وجود دارد چنین افزود: زمانی که یک خانواده نتواند از عهده سرپرستی فرزندان خود اعم از دختر و پسر برآید در نتیجه آسیب های و بغرنج شدن وضعیت آنان به صورت یکسان صورت می گیرد، اما مسئله مهم در این رابطه بیشتر در معرض خطر بودن دختران بنابر فضای حاکم بر جامعه است. برای مثال  اگر دختری از سوی خانواده خود برای کمک در تامین امرار معاش در سطح جامعه مشغول به حرفه ای شود و شاغل باشد قطعا بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی که در درون اجتماع وجود دارد قرار می گیرد. اقتصاد نابسامان ابتدا زندگی دختران را می سوزاند و آنها را به اجبار به فضاهایی برای تامین معاش می کشاند که مسیر سفیدی نیست و روزگارشان را سیاه می کند.

این فعال حوزه کودکان و زنان در رابطه با نیازهایی که افراد بدسرپرست در حال حاضر نیاز دارند و مسئولان اجتماعی باید به این نکات توجه کنند، عنوان کرد: اصلی‌ترین نیاز، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است، تا زمانی که این موضوعات رفع نشود نمی‌توان به هیچ شکلی انتظار داشت که اوضاع آسیب‌های اجتماعی و کودکان بی سرپرست بهبود یابد چون منشا تمامی این موضوعات به نوسانات اقتصادی و موضوع تامین معیشت خانوارها باز می‌گردد، پس اولویت مرتفع ساختن مشکلات اقتصادی است و در اولویت‌های بعدی باید به باقی مسائل پرداخته شود، مسائلی نظیر بهداشت و سلامت که آن‌ها نیز جزو اصلی‌ترین نیازها قرار می‌گیرد.

خبرنگار: امجد عبدی

  • منبع خبر : برنا