عضو شورای شهر تهران در صحن علنی شورا با اشاره به حضور زنان در جامعه خواستار حضور جدی بانوان در شورایاری ها شد.

پویش خبر– شهربانو امانی ضمن تبریک روز زن گفت: زن بنیان توسعه در جمعیت‌هاست. شهر نیز به عنوان واحدی از اجتماع، تابع همین قانون است.

عضو شورای شهر تهران افزود: تصور شهری توسعه یافته، بدون حضور فعال زنان، غیر ممکن است. توسعه هم بیابد،پایدار نمی‌ماند.

امانی بیان کرد: خوشبختانه در مدیریت شهری تهران، در سطوح کارشناسی و مدیریت میانی، از حضور زنان بهره مندیم. ولی دو بخش مهم دیگر بشدت از حضور زنان تهی است.

وی اضافه کرد: شورایاریها و مدیریت راهبردی لازم است تا زنان حضور جدی داشته باشند و از نظر من اهمیت شورایاریها بسیار بیشتر است. همه بانوان شهر تهران را دعوت میکنم به جدی گرفتن این موضوع مهم.

عضو شورای شهر تهران افزود: شورایاریها، مهمترین و وسیعترین لایه اثرگذار در مدیریت شهری است. هر چه حضور زنان در آن بیشتر باشد، افکار راهبردی و اعمال اجرایی، در مسیر درستتری قرار خواهند گرفت.

امانی تصریح کرد: دختران و بانوان جوان تهرانی، شورایاریها را جدی بگیرید. همه شما را به ایجاد کمپینهای رقابتی دعوت میکنم. مدیریت محلات را بدست بگیرید. منتظر اعطای فرصت نمانید.

وی بیان کرد: بهترین فرصت اکنون پیش روی شماست. جامعه نیز پذیرفته است اثر حضور زن را و از حضور شما استقبال خواهد کرد. از اکنون پیروزید. تردیدی ندارم. و این پیروزی، نوید بخش دو پیروزی دیگرخواهد بود. پیروزی در مطالبات زنان و پیروزی در توسعه پایدار. پیروزیهای همراه با صلح و البته ماندگار.

  • نویسنده : سیمین برادران
  • منبع خبر : برنا