توانایی ایجاد انظباط فردی برای دستیابی به اهداف و‌ موفقیت در دراز مدت اهمیت بالایی دارد.

پویش خبر، ایجاد انضباط فردی و مقاومت در برابر وسوسه ها کار آسانی نیست.

انضباط فردی نوعی خودکارسازی عادات و رفتارها در مسیر حرکت به سوی اهداف است.

مارتین میدوز در کتاب مشهور چگونه انضباط فردی ایجاد کنیم، به مخاطب می آموزد چطور از اصل مهم ۲۰/۸۰ برای ایجاد عادات خودکار استفاده کنند.

او اصل ۲۰/۸۰ را پایه و اساس نظم و انضباط فردی می داند.

میدوز همچنین پنج روش کارآمد عملی برای آموزش نظم و‌انضباط فردی را با ذکر مثالهای واقعی به مخاطب می آموزد.

نقش اطرافیان در انظباط فردی، مورد مهم دیگری است که میدوز توضیح داده است.

میدوز در این کتاب روشهای به چالش کشیدن انضباط فردی و رایج ترین خطرات مربوط به رها کردن انضباط فردی را شرح می دهد.

او درباره سندروم امید واهی هشدار داده و معتقد است که این سندروم باعث هدفگذاری های غیر واقعی و در نتیجه شکست در رسیدن به اهداف و ایجاد چرخه معیوبی از شکست در فرد می شود.

میدوز در این کتاب هفت ترفند برای منظم ماندن و پایبندی به برنامه های تعیین شده فردی را ارایه می دهد.

ترکیب این هفت ترفند مهم با سایر مطالبی که میدوز در چهارگانه خودیاری و خودپروری بیان می کند، باعث تسریع موفقیت و‌ مقاومت بیشتر در مقابل رهاکردن اهداف می شود.

برای سفارش این کتاب می توانید به دیجی کتاب فراهنر مراجعه نمایید.