وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق شعار رونق تولید در سال 98 اقدام به تدوین و اجرایی کردن برنامه‌های خود در 7 محور با تاکید بر توسعه ساخت داخل و نیز توسعه صادرات به کشورهای هدف کرده است که اهم اقدامات انجام شده تاکنون، بر اساس محورهای برنامه در این گزارش ارایه می‌شود.

به گزارش پویش خبر، در این اینفوگرافیک اهم اقدامات و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال رونق تولید ارایه شده است.
این وزارتخانه استراتژی خود را با تأکید بر تعمیق ساخت داخل و مشتمل بر هفت محور و ۳۵ برنامه تدوین کرده است.

  • منبع خبر : شاتا