صابر پرنيان با حضور در شهرك صنعتي شمس آباد از سیصد و سی امین واحد تولیدی و صنعتی در هفتمين ماه كاري خود به عنوان مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي تهران بازدید به عمل آورد.

به گزارش پویش خبر، واحد صنعتی خاور بلور فجر، تولیدکننده شیشه های جار که در حال بازسازی دستگاه‌های جدید است، سیصد و سی امین واحد تولیدی و صنعتی است که در این مدت مورد بازدید مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران قرار گرفت.

شایان ذکر است که یکی از اولین وعده‌های مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران در حضور هیات مدیره شرکت های خدماتی استان تهران این بود که به صورت روزانه از واحدهای صنعتی بازدید کرده و مشکلات شهرک‌های صنعتی و کارخانجات دارای مشکل را احصا و برای حل مشکل در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تلاش کند.

تصاویر آرشیوی بیشتر: