مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران گفت: روحيه كارآفريني بايد تقويت شود براي كارآفريني الزام به داشتن كارخانه نيست و بدون وجود كارخانه ميتوان كارآفرين شد و اشتغال ايجاد كرد.

پویش خبر– صابر پرنیان دردیدار با کارکنان حوزه معاونت صنایع کوچک شرکت اظهار کرد: کار و فعالیت در حوزه صنایع کوچک ظریف و حساس است در این حوزه امور فنی و علمی انجام می‌شود.
وی با تاکید بر بهره‌مندی از خرد جمعی و نظرات کارشناسی در انجام امور، ادامه داد: صنایع کوچک ویترین مجموعه شهرک‌های صنعتی استان تهران است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با تاکید بر خودداری از جزیره‌ای عمل کردن، گفت: اقدامات انجام شده در حوزه معاونت صنایع کوچک باید دیده شود.برگزاری نمایشگاه‌های صنایع کوچک باید اثربخش و هدفمند باشد.
پرنیان با تاکید بر  کناره‌گیری از روحیه کارمندپروری ادامه داد: رویکرد کارکنان و مدیران مجموعه باید به سوی تحرک و پویایی مجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی باشد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به تقویت روحیه کارآفرینی گفت: تکریم همکاران و نیروی انسانی منجر به تکریم صاحبان واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران خواهد شد.
پرنیان خاطر نشان کرد: رویکرد ما جوانگرایی، شایسته سالاری وکرامت انسانی است.ارتقا و رشد جایگاه شغلی کارکنان و مدیران از داخل  مجموعه انجام می‌شود.

  • منبع خبر : روابط عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران