معاون هوانوردی و امورفرودگاهی فرودگاه پیام از برقراری خط پروازی کرج ـ کیش خبر داد .

به گزارش پویش خبر، منوچهر اتقیایی افزود: از سه شنبه این هفته ۱۶ مهرماه پروازهای مسافری کرج به جزیره کیش و بلعکس از فرودگاه پیام راه اندازی می شود.

او بیان کرد: هرهفته سه شنبه راس ساعت ۹ پرواز کیش به کرج به زمین خواهد نشست و در ساعت ۱۰ پرواز کرج به مقصد جزیره کیش فرودگاه پیام را ترک می کند .

معاون هوانوردی و امور فرودگاهی فرودگاه پیام گفت: احتمال افزایش تعداد پرواز ها در صورت استقبال از سوی شهروندان وجود دارد .

پیگیری تدوام پرواز های مسافری فرودگاه پیام به مقصد مشهد مقدس در حال انجام است که پیش از این روز های دوشنبه و پنج شنبه هر هفته صورت میگرفت.

  • منبع خبر : فرینا