برگزاری کنکور باید يك ماه ديگر به عقب انداخته شود يا با رعايت فاصله فيزيكي در محيطي باز برگزار شود زیرا ما نمي خواهيم به جوانان كوچكترين آسيبي وارد شود.

به گزارش پویش خبر، عضو کمیته کشوری ستاد مقابله باکرونا ضمن درخواست برای تعویق یک ماهه برگزاری کنکور سراسری گفت :در غیر این صورت بهتر است کنکور با رعایت فاصله فیزیکی در محیط باز برگزار شود .

مینو محرز، در خصوص برگزاری کنکور های سراسری گفت :به عنوان یک متخصص عفونی در حال حاضر که اوج بیماری در بسیاری از استان ها به ویژه تهران وجود دارد و با توجه به تغییرماهیت کووید١٩وجهشی که پیدا کرده وقدرت سرایت آن افزایش چشمگیری داشته است، باید اعلام کنم که ازهرگونه تجمع باید جلوگیری شود.

وی افزود :کنکور حدود دوساعت زمان می برد وافراد در محیطی بسته باید بنشینند این در حالیست که اعلام می شود در محیط های بسته حتی با استفاده از ماسک امکان سرایت بیماری وجود دارد .

قطعا در چنین شرایطی اگر نمی شود کنکور را به عقب بیندازند جای طرح این پرسش وجود دارد که آیا سالن های کافی دارند که با رعایت فاصله فیزیکی وتهویه مناسب بتوان این آزمون را برگزار کرد؟اما در چنین شرایطی هم خیلی ریسک است .

وی ادامه داد:ما نمی خواهیم به جوانان کوچکترین آسیبی وارد شود اما اگر خدای نکرده این بیماری در این آزمون اپیدمی شود ،چه اتفاقی می افتد .میلیون هانفر درگیر می شوند ؛چرا که این افراد به خانه می آیند وچندین نفر از اعضای خانواده را درگیر می کنند.

وی تاکید کرد :درخواست من این است که این آزمون یک ماه دیگر به عقب انداخته شود یا با رعایت فاصله فیزیکی در محیطی باز برگزار شود.

حتما پیشنهاد می شود آمار روزانه کرونا و اطلاعیه های کرونا را دنبال کنید تا از آخرین خبر ها و اتفاقات مطلع گردید.

  • منبع خبر : انتخاب