بانوان کرد ایلامی در روستاهاي مرزي براي حمايت از دكتر پزشكيان به صحنه آمدند.

جمعی از بانوان فعال اجتماعی استان ایلام در یک حرکت خودجوش به صورت میدانی با حضور در روستاهای این استان مرزی، مردم را برای حمایت از کاندیداتوری دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری تشویق و ترغیب کردند.

این بانوان با تبلیغات چهره به چهره زنان و مردان روستایی را به مشارکت گسترده در انتخابات برای تعیین سرنوشت خود و بهبود شرایط اقتصادی ترغیب کردند.

در روزهای اخیر موجی از مشارکت مردم برای حضور در انتخابات و رأی دادن به دکتر پزشکیان در شهرها و روستاهای سراسر کشور به خصوص در استان‌های مرزی و اقوام و عشایر شکل گرفته است.