تعارض هرج و مرج ذهنی است که متعلق به شخصیت اصلی یعنی رضا نیست و شاید بهتر است نویسنده فیلم نامه را صاحب این ملغمه ای از اشتباهات دانست.

پویش خبر:

 

تعارض، روایت مردی است از زندگی خالی و شکست های خود در عادی زندگی کردن و فکر نکردن، به کارگردانی محمد رضا لطفی و بازی سودابه بیضایی,  رضا بهبودی,  محمد صدیقی مهر,  حامد رحیمی نصر,  پریسا محمدی,  رقیه افشین پور ، که جز تحسین بازی رضا بهبودی نمی توان حسنی  دید، روایت شخصیت از زندگی خود به مراتب از روایت نویسنده از زندگی شخصیت بهتر و قابل تامل تر است، فیلم نامه خالی ارکان های مهم فیلم نامه نویسی است و بسیار نقص دارد و شیوه کارگردانی و تصویر کسل کننده است، شخصیت شهلا به شدت خالی است و هیچ گونه شخصیت پردازی ندارد. تعارض هرج و مرج ذهنی است که متعلق به شخصیت اصلی یعنی رضا نیست و شاید بهتر است نویسنده فیلم نامه را صاحب این ملغمه ای از اشتباهات دانست.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری