سید علی اسماعیلی«فعال اجتماعی» در توییتی به نقد عملکرد غیرمسئولانه رییس جمهور در مواجه با بحران های کشور پرداخت.

به گزارش پویش خبر، وی در این توییت نوشت:

ریاست شورای عالی مدیریت بحران کشور برعهده رئیس‌جمهور است. عملکردغیرمسئولانه رئیس جمهور درمواجه بابحرانهای زلزله کرمانشاه، سیل خوزستان،گلستان و لرستان، گرانی بنزین و بحران کرونا نشان میدهدکه گویا اندام‌های حسی ایشان از کار افتاده و عمق فاجعه و درد و رنج ملت راحس نمیکند.