سید علی اسماعیلی«فعال اجتماعی» در توییتی به نقد و مذمت بی حرمتی برخی به حرمین مقدس اهل بیت پرداخت.

به گزارش پویش خبر، بعد از بسته شدن در حرمین مقدس و منع ورود مردم برای جلوگیری از شیوع کرونا ، بسیاری از مردم در اعتراض به عدم اجازه ورود به حرمین در قم و مشهد با شکستن در حرمین برای زیارت وارد حرم شده اند این عمل از نظر بسیاری از صاحب نظران و علما هتک حرمت به آستان مقدس بوده و نسبت به این اتفاق ها عکس العمل نشان دادند.

سید علی اسماعیلی«فعال اجتماعی» نیز در توییتر خود با نگارش این متن به نقد و مذمت این بی حرمتی  پرداخت:

دیروز جاهلان عاشق نما، حریم حرم اهل بیت شکستند و اسلام هراسان و ایران هراسان را به رقص آوردند.
راستی اینان در چه مکتبی تربیت شدند که به عشق زیارت حرم، درب حرم میشکنند؟!
چه زیبا فرمود علی(ع ) که: هیچ دردی بی‌درمان‌تر از نادانی نیست.
به یقین ‎کرونا خواهد رفت ولی جهل همچنان در شهر غوغا میکند.