دریک حرکت خودجوش و به صورت میدانی جمعی از بانوان پزشک و پرستار کُرد ایلام با حضور در زادگاه زنده یاد دکتر بیات رحیمی مقدم در راستای بیعت با دکتر پزشکیان، مردم را تشویق و ترغیب به حضور در انتخابات کردند.

در روزهای اخیر موجی از مشارکت مردم برای حضور در انتخابات و رأی دادن به دکتر پزشکیان در شهرها و روستاهای سراسر کشور به خصوص در استان‌های مرزی و اقوام و عشایر شکل گرفته است.

چهره های تاثیرگذار به صورت خودجوش با حضور در میان اقشار مختلف مردم، برای حمایت از کاندیداتوری دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری تلاش می کنند.

تبلیغات چهره به چهره جهت دعوت به مشارکت گسترده مردم در انتخابات که با جان و دل توسط چهره های مردمی صورت می گیرد، برای تعیین سرنوشت خود و بهبود شرایط اقتصادی کشور شکل گرفته است.

در یک حرکت خودجوش و به صورت میدانی جمعی از بانوان پزشک و پرستار کُرد ایلام با حضور در زادگاه زنده یاد دکتر بیات رحیمی مقدم در راستای بیعت با دکتر پزشکیان، مردم را تشویق و ترغیب به حضور در انتخابات کردند.

اسامی این پزشکان، پرستاران و کادر درمان به شرح زیر است:

دکتر بتول باقری؛ متخصص اطفال هیئت علمی علوم پزشکی ایلام

دکتر فاطمه عزیزی؛ ارشد پرستاری و دکترای مدیریت سلامت کارشناس رسمی قوه قضاییه در امور پزشکی

محبوبه خوش باطن، کارشناس مامایی، دبیر هیئت تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی و مسئول دفتر مامایی معاونت درمان ایلام

مریم حیدری؛ کارشناس پرستاری شاغل در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

فاطمه فیضی زاده؛ فرزند شهید بزرگوار محمدشفیع فیضی زاده

خانم دکتر عزیزی؛ همسر زنده یاد دکتر بیات رحیمی مقدم فوق تخصص کلیه