مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران از حمايت هاي دستگاه قضايي استان تهران از صنعت و شهرك‌هاي صنعتي تقدير كردند.

پویش خبر- صابر پرنیان گفت: در دیدارهای جداگانه ای که با مسؤلین دستگاه قضایی استان داشتیم تاکید شد که در سال رونق تولید برای حمایت از تولید و صنعت و تحقق این هدف کمک های ویژه ای خواهد شد.


رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در پایان افزود: قطعا با حمایت و کمک دستگاه قضایی استان از شهرک‌های صنعتی وظیفه ما نیز در سال جاری سنگین تر خواهد شد.

  • منبع خبر : شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران؛