تاثیر خودکارآمدی در تصمیم گیری و رسیدن به موفقیت بسیار حائز اهمیت است.

پویش خبر؛ اگر شما به توانایی های خود اعتقاد ندارید و در برابر موانع حتی کوچک اعتماد به نفس خود را از دست می دهید، خودکارآمدی پایینی دارید.

اما خبر خوب این است که ایجاد و توسعه خودکارآمدی در هر سن و شرایطی امکان پذیر است.

مارتین میدوز؛ نویسنده آمریکایی مجموعه کتابهای خودباوری و خودپروری در کتاب «اعتماد به نفس» پنج قانون مهم و عملی برای ایجاد حس قوی خودکارآمدی را توضیح می دهد.

او در این کتاب با پرداختن به مدلسازی اجتماعی و تشریح مدل مناسب برای کسب نتایج بهتر، به مخاطب می آموزد که چگونه حس قوی خود کارآمدی را در خود تقویت نماید.

میدوز، همچنین با تاکید بر اهمیت هدفگذاری، با چشم انداز گسترده اما اقدامات عملی جز به جز به مخاطب می آموزد که چگونه خودکارآمدی خود را افزایش دهد و کنترل زندگی اش را در دست بگیرد.

این نویسنده بیان می کند که واکنش های روان شناختی کم اهمیت ترین منبع خودکارآمدی هستند و تاثیر ناچیزی در اعتماد به نفس افراد دارند.
این کتاب به مخاطب کمک می کند که احساس قوی خودکارآمدی را در خود تقویت کند و بدینوسیله بر چالش های مسیر موفقیت غلبه کرده و بدون تسلیم شدن و ناامیدی به اهداف خود برسد.

برای سفارش این کتاب می توانید به دیجی کتاب فراهنر مراجعه نمایید.

  • منبع خبر : واحد اطلاع رسانی و ارتباطات فراهنر