ريیس مرکز ملی فرش ایران دلیل عدم حضور خود در پانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف فارس را اعلام کرد.

پویش خبر– بر اساس درخواست رییس سازمان صمت استان فارس مبنی بر حضور در مرکز ملی فرش، هم زمان با برگزاری نمایشگاه فرش فارس، سفر رئیس مرکز ملی فرش ایران علیرغم هماهنگی های انجام گرفته، لغو شد.
فرشته دستپاک ضمن ارج نهادن به فعالیت کلیه ی دست اندرکاران پانزدهمین نمایشگاه فرش استان فارس چنین بیان کرد: مرکز ملی فرش ایران با توجه به اهمیت و جایگاه استان فارس در تولید و تجارت فرش دستباف استان فارس، توجه ویژه به این منطقه داشته است و حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران، در برنامه های ذیل مزید علت می باشد:
پیگیری درخواست رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان فارس مبنی بر:
تلاش جهت کاهش تعرفه واردات ابریشم از ۲۶ به ۱۵ درصد.
پیگیری مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فرش دستباف از دو ماه به هفت ماه .
ممنوعیت صادرات پشم
یادآور می شود برگزاری المپیاد فرش دستباف و همایش مسئولین ادارات فرش استان ها در استان فارس و افتتاح خانه فرش فیروز آباد، بخش هایی از برنامه های این مرکز بوده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی مرکز ملی ایران