دوزیست در اولین اکران خود در تالار حافظ مخاطب زیادی را به سینما کشاند.

پویش خبر:

دوزیست در اولین اکران خود در تالار حافظ مخاطب زیادی را به سینما کشاند. دوزیست با داستانی مینیمال،و پایانی در خور همان داستان تا حدودی در روایت موفق بوده است. فیلم نامه فاقد اوج و گره گشایی است ، اما نکته مثبت آن درگیری شخصیتها است که جلو برنده عمل کرده است. کارگردانی کار قابل قبول است ، اما مانند سایر فیلم نامه های جشنواره شخصیتها در معرفی و پردازش مشکل اساسی دارند، شاید نکته مهم و قابل توجا دوزیست بازی خوب بازیگران است ، بازیگران کامل در ایفای نقش خود موفق بوده اند به جز بازیگر نقش مریم که بسیار ضعیف عمل کرده است، دوزیست میتواند در میان مخاطب جشنواره و قاعدتا در اکران عموم مورد استقبال قرار گیرد.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری