جدیدترین شماره نشریه نهاد مردمی با محوریت موضوع قانون سازمان‌های غیر دولتی منتشر شد.

پویش خبر– پرونده این شماره، پرسش‌هایی چون؛ لزوم یا عدم لزوم قانون سازمان‌های غیر دولتی و چالش‌های پیش روی آن را بررسی می‌کند.
نشریه «نهاد مردمی» در بخش‌های مختلف به معرفی تلاش‌های انجمن‌های محلی محیط زیستی، معرفی کتاب‌های برتر و برگردان مطالبی درباره امور خیریه و همچنین شرح زندگی کودکان و مشکلات آنها از زبان فعالان مدنی در مناطق محروم می‌پردازد.
برخی از عنوان‌های مطالب این شماره شامل؛ «درباره کودک همسری» به قلم مینو مرتاضی، «کارکرد جامعه مدنی مقابله با دولت نیست» از عمادالدین باقی، «ویژگی های جامعه مدنی» از کامل دلپسند و «توان‌افزایی با محوریت گردشگری پایدار،گامی برای حفظ منابع و بهبود معیشت جوامع محلی» به قلم بابک مغازه‌ای می‌شود.
نهاد مردمی نشریه‌ای مستقل و علمی در حوزه جامعه مدنی است که به صورت ماهنامه چاپ می‌شود. مدیر مسئول نشریه، محبوبه حسینی و سردبیر آن ساغر کوهستانی است. دومین شماره نهاد مردمی در ۴۲ صفحه، آخرین شماره این نشریه است که در سال ۹۷ منتشر می‌شود. شماره سوم در اول اردیبهشت‌ماه انتشار می‌یابد.