وزیر صنعت، معدن و تجارت با جمعی از هنرمندان دیدار کرد.

به گزارش پویش خبر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با جمعی از هنرمندان عرصه های مختلف کشور امروز دیدار کرد.

  • منبع خبر : شاتا