یک فعال اجتماعی در توییتر خود به ضرورت دیپلماسی سلامت برای لغو تحریم‌ها در شرایط جدید اشاره کرده است.

به گزارش پویش خبر، سیدعلی اسماعیلی در توییتر خود نوشته است:

ایران همزمان با دو ویروس تحریم و کرونا در حال نبرد است.
جنگ‌فرسایشی تحریم، مقابله با کرونا را پیچیده و موج فراگیری آن را بیشتر کرده است، دیپلماسی سلامت با مشارکت دولت، ایرانیان داخل و خارج و آزادگان جهان، میتواند لغو تحریمهای ظالمانه آمریکا را به یک مطالبه انسانی و جهانی تبدیل سازد.