مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان: به خاطر سیل در ناحیه راه آهن در ایستگاه چم سنگر و خالی شدن زیر ریل های راه آهن تهران - جنوب بسته شد.

پویش خبر- مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت : به خاطر سیل در ناحیه راه آهن در ایستگاه چم سنگر و خالی شدن زیر ریل های راه آهن تهران – جنوب بسته شد.

وی افزود:  در صورت کاهش بارندگی ها و امکان ایجاد ترمیم ریل تا دو روز آینده راه آهن سراسری تهران – جنوب بازگشایی می شود.

  • منبع خبر : صدا و سيما