پدران روایتی از مشکلات است که علت ها و معلول هایی در آن وجود ندارد.

پویش خبر:

پدران روایتی دست و پا شکسته  از مشکلات خانوادگی و  دوری پدران از خانواده را نشان میدهد به کارگردانی سالم صلواتی و نویسندگی محمد رضا گوهری ، با بازی علیرضا ثانی فر،هدایت هاشمی,  گلاره عباسی,  مهشید ناصری,  کیوان پرمر,  مهدخت مولایی,  نوید لایقی مقدم,  سارینا ترقی,  یوسف یزدانی,  مرتضی خانجانی,  شیدا مودب,  سعید پورشعبانی,  سعید باغبانی,  طالب عبداللهی، که خود را با یک معما تا انتها سر پا نگه داشته است.

شخصیت هایی که به تکامل نمیرسند و پرداختی در آنها صورت نگرفته است. اما بازی اندک خوب بازیگران بخشی کمی از این کمبود را به دوش میگیرد. مسایل خانوادگی که هرگز پرورش داده نمیشود ، معلمی که با چند دیالوگ برای مخاطب مرد شیریفی معرفی میشود و در اخر فروش شرافت خود برای رهایی فرزند که به دلیل فیلم نامه ای شلوغ و درهم نتوانسته خود را به عنوان تغییر و تکامل شخصیت نشان دهد. نشان دادن مسایل خانوادگی به تعداد فراوان و حل نشدن هیچ کدام  روایت را در هم میکند و تکیه بر حل معما که به دلیل پرداخت ضعیف علت و معلول ها قابل پیش بینی بود و پرداخت ضعیف در شخصیتهای جوانان و روی هم تلنبار کردن مشکلات تنها با چند دیالوگ، بازار شامی ساخته که فیلم سازان فقط با حل معمای تصادف و پایان خوش فیلم را تمام کرده اند. پدران  به سختگی خود را سرو پا نگه داشته است و با تلنگری فرو خواهد ریخت.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری