روز بلوا به کارگردانی بهروز شعیبی و بازی بابک حمیدیان، لیلا زارع، داریوش ارجمند... نمی تواند مورد اقبال تماشاگران قرار گیرد.

پویش خبر:

روز بلوا به کارگردانی بهروز شعیبی و بازی بابک حمیدیان، لیلا زارع، داریوش ارجمند… نمی تواند مورد اقبال تماشاگران قرار گیرد. فیلم نامه کار ضعیف است و شخصیت اصلی (عماد) نمیتواند مخاطب را به رفتار و انتخاب های خود قانع کند، شخصیت پرداخت نشده و به تکامل نمی رسد، پایان باز فیلم با توجه به جریانات و روند فیلم بسیار بد است. بازی ها خوب نیست . اگر فیلم برای نقد یک سری جریانات سیاسی ساخته شده باشد ناکام مانده است. کارگردانی بهروز شعیبی در این فیلم بسیار ضعیف شده است، رویداد وجود ندارد، علت ها و معلول ها وجود ندارند و و ماجرا به شکل درست پیش نمی رود و سوالهای بی جواب زیادی وجو دارد، فیلم نامه برسر موضوعی جدل می کند که برای مخاطب مشخص است و روایت آنچه مخاطب در اجتماع و سیاست آن را لمس می کند چرا باید به عنوان یک اثر بدون پایان ساخته شود؟ روز بلوا در خود فیلم و نه در دیدگاه مخاطب بلوایی به پا نمی کند.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری