شماره ششم «ضمانت‌نامه»؛ نشریه الکترونیکی «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک»، به بازتاب خبر طرح ملی پوشاک در رسانه‌ها پرداخته است.

به گزارش پویش خبر، تیتر یک این شماره به یادداشتی از محبوب پناهی، عضو موظف هیات مدیره و معاون فنی و برنامه‌ریزی صندوق ضمانت اختصاص پیدا کرده است که در آن شروط اساسی دریافت ضمانت‌نامه مطرح شده است.

باکس زیر یک نیز به بازخورد خبر طرح ملی پوشاک که هفته گذشته از سوی مدیرعامل صندوق مطرح شد، پرداخته است. این طرح مهم‌ترین برنامه‌ صندوق ضمانت در سه ماهه پایان امسال به شمار می‌آید.

خبر بالای صفحه اول «ضمانت نامه» نیز به صحبت‌‎های  میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختصاص دارد که در جلسه این ستاد درخصوص میزان فعالیت‌های واحدهای صنعتی توضیح داده و گفته است: ۷۷ درصد از واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعال هستند. وی همچنین کمبود نقدیمگی را عامل اصلی راکد ماندن واحدها دانسته است.

باکس پایین سمت راست صفحه هم تصویری از نشست بررسی شیو‌ه‌های حفاظت از اطلاعات در محیط کار بوده که توسط محمدرضا وهابی مشاور مدیرعامل مدیر حراست و با حضور مدیران صندوق ضمانت برگزار شده است. باکس سمت چپ نیز که با عنوان خبر درج شده؛ از بانک‌‌هایی را که بیشترین کمک را در سال ۹۷ به تولیدکنندگان کرده‌اند، نام برده است.