مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز را مشاهده می فرمایید.

پویش خبر، ریزیش قیمتها در بازار موبایل و موضع گیری های عادل فردوسی پور در مقابل رییس شبکه سوم سیما در خصوص برنامه نود از مهمترین عناوین امروز بوده است.