نهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یازدهم اسفند ماه برگزار خواهد شد.

تحریریه پویش خبر به همین منظور به معرفی کاندیدادهای این انتخابات می پردازد. در اولین قدم رزومه فاطمه شعبانی، کاندیدای اتاق بازرگانی تهران با کد داوطلبی ۴۶۳ ارایه می شود.

اولین زن ایرانی عضو :

هیات نمایندگان بخش صنعت اتاق بازرگانی  تهران و ایران /  عضو هیات مدیره کانون عالی  کارفرمایان ایران /  عضو هیئت مدیره و موسس روز صنعت در کنفدراسیون صنعت ایران / عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق / عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و افریقا.

دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشترک ایران و کره جنوبی / نماینده کارفرمایان ایران در  اجلاس سازمان بین المللی کار ILO  ژنو / عضو هیئت موسس هیئت مدیره و دبیرکل انجمن بهبود کیفیت صنایع ایران/  عضو هیئت مدیره کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران/  رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران – تایلند / دبیر کل اتاقها وشوراهای مشترک بازرگانی اتاق ایران / رئیس کمیسیون عضویت اتاق بازرگانی تهران / عضو هییت مدیره کانون زنان.

دارای کارخانه تولیدی و شرکت خدمات فنی مهندسی/مشاور نماینده مجلس شورای اسلامی ایران/ دارای گواهینامه در زمینه توسعه کارآفرینی از  OIC ، بانک جهانی، ILO