سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای اهداف و مأموریت‌های فرهنگی خود در زمینه ارتقای فرهنگی و هویت شهر تهران در نظر دارد تندیس تعدادی از مفاخر فرهنگی کشور را در مکان‌هایی که به نام آنها مزین شده است، طراحی و اجرا کند.

به گزارش پویش خبر، به همین دلیل از هنرمندان دعوت شده با ارائه طرح پیشنهادی خود به صورت ماکت و با در نظر گرفتن شرایط اعلام شده در این فراخوان مشارکت کنند.

طرح ها و تندیس ها شامل تندیس مولوی، سعدی، حافظ، خیام، میرداماد، قائم مقام فراهانی، رییس‌علی دلواری و استاد شهریار است که شرایط ساخت تندیس ها و محل دقیق نصب آنها به صورت جامع و کامل در فراخوان آمده است.

هنرمندان می توانند با مراجعه به مرکز فعالیت های مجسمه سازی تهران،  واقع در عمارت عین الدوله و تحویل موارد مورد نیاز در این فراخوان شرکت کنند.

مهلت ثبت نام تا تاریخ هفتم اسفند ماه سال جاری (به استثنای تندیس رییسعلی دلواری که تا ۲۵ دی ماه می باشد) است. علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن ۴۷-۲۲۹۶۹۷۴۴ تماس بگیرند.