مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: در شورای ملی شهرهای صنایع دستی، شهر فیروزه به عنوان شهر ملی صنایع دستی در رشته فیروزه انتخاب شد.

به گزارش پویش خبر، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، ابوالفضل مکرمی‌فر از تشکیل شورای انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی خبرداد و بیان کرد: در جلسه شورای انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و شاخص‌های تعیین شده پس از بررسی باحضور مدیر کل و سایر دستگاهای مرتبط استان و شهرستان اعم از فرماندار و نمایندگان حضور می‌یابند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: اعضای شورا پس از بررسی پرونده‌ها و ارزیابی شاخص‌ها به هر یک از شهرها و روستاهای مطرح شده امتیاز می‌دهند و در نهایت مناطقی که حدنصاب را کسب کنند برای ثبت ملی انتخاب می‌شوند.
وی به شرایط شهر فیروزه به عنوان شهر ملی صنایع دستی در رشته فیروزه اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید فیروزه به ازای هر فرد به طور میانگین سالانه ۱۵ تا ۲۰ کیلو سنگ فیروزه است، برداشت سنگ از معدن به طور میانگین سالانه ۴۰ تا ۵۰ تن سنگ فیروزه است، میزان ارزش افزوده به طور میانگین سالانه در هر تن سنگ ۱۴ کیلوگرم سنگ خالص فیروزه به دست می آید و در ضعیف‌ترین حالت این نسبت یک به ۱۰ است یعنی در ۴۰ تن سنگ ۴ تن سنگ خالص استحصال می‌شود.
مکرمی‌فر درباره دیگر ویژگی‌های این شهر برای انتخاب به عنوان شهر ملی صنایع دستی در زمینه فیروزه اظهار کرد: درشهر فیروزه ۲۰ کارگاه درون شهری، ۵۰ کارگاه خانگی درون شهری، ۱۵۰ کارگاه روستایی و هزار کارگاه خانگی روستائی فعال است، به صورت مستقیم دو هزار و ۳۰۰ نفر و به صورت غیر مستقیم ۲۲ هزار و ۱۰۰ نفر در این زمینه اشتغال دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: ۸۰ درصد اشتغال در بخش مرکزی فیروزه شامل ۳۴ روستا از جمله معدن علیا و سفلی، قالیباف، گلشن‌آباد، حیدرآباد، شوری، اقبالیه، مهدی‌آباد و بزقوچان که از این تعداد ۲۰ روستا به طور مستقیم و غیر مستقیم در گیر فیروزه هستند.
وی افزود: ۲۰ درصد دیگر نیز در ۳۵ روستای بخش قرار دارند که این روستاها از جمله مرزان، فهنه، کوندر، اردلان، همت‌آباد، صمان، شوریاب، شورگشت و گرماب است، البته تعداد ۱۵ روستا به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر فیروزه هستند.
مکرمی‌فر تاکید کرد: آمار کارگاه‌ها مربوط به شهرستان فیروزه است و در شهرستان نیشابور بیش از یک هزار نفر در رشته تراش و فروش فیروزه مشغول کار هستند، حداقل سن شاغلان ۱۵ سال و حداکثر ۸۰ سال است، هم‌چنین این حداقل  و حداکثر در روستای معدن وجود ندارد و متغیر است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با اشاره به پیشینه تاریخی فیروزه یادآور شد: تعداد ۱۵۰ نفر در مجمع شهرستان جزو پیشکسوتان این رشته هستند که در قید حیاتند.
وی با بیان این که فیروزه ظرفیت‌های بسیاری دارد و به همین دلیل به عنوان شهر ملی صنایع دستی ایران انتخاب شده است، گفت: تعداد ۱۴۰ نفر کارگر در معدن مشغول بکار هستند و تونل اصلی معدن فیروزه به طول ۲کیلومتر و تونل‌های فرعی به طول حدود ۵۰ کیلومتراست که این تونل‌ها نیز خود ظرفیت‌های گردشگری محسوب می‌شوند.