لباس شخصی روایتی است تاریخی بدون چهره های شناخته شده و این نکته ای مثبت برای فیلم است.

پویش خبر:

لباس شخصی برشی از تاریخ است که گرچه اطلاعات زیادی را در زمانی کم به مخاطب می دهد و ممکن است مخاطب را دچار سردرگمی کند، اما توانسته روند درستی را در روایت پی بگیرد، رویدادها به موقع هستند و این باعث میشود تعلیق ادامه داشته باشد، بازی ها در برخی صحنه ها بسیار بد است و نوع اکتها تکراری، شخصیتی وجود ندارد و تقریبا همه تیپ هستند، نقطه قوت فیلم داستان آن و فیلم نامه آن است، دیالوگها جز در چند صحنه خوب بودند و برای جریان فیلم پیش برنده،این فیلم میتواند در اکران عموم با استقبال مخاطبان روبه رو شود. لباس شخصی روایتی است تاریخی بدون چهره های شناخته شده و این نکته ای مثبت برای فیلم است.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری