مجلس ترحیم و یادبودی به مناسبت درگذشت مرحوم " سید غلامعلی افشانی" پدر " سیدمحمدعلی افشانی شهردار اسبق تهران " در مسجد نور تهران برگزار می شود.

به گزارش پویش خبر، مجلس ترحیم و یادبودی به مناسبت درگذشت مرحوم ” سید غلامعلی افشانی” پدر ” سیدمحمدعلی افشانی شهردار اسبق تهران ” روز سه شنبه ۱۶ فروردین از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در مسجد نور، واقع در تهران، خیابان فاطمی، روبروی وزارت کشور برگزار می شود.