معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، عزیزاله قربانی را به عنوان معاون صنایع کوچک این سازمان منصوب کرد.

به گزارش پویش خبر، در حکم ابلاغی از سوی علی رسولیان آمده است:

 نظر به تعهد، تخصص و تجارب علمی و عملی ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «معاون صنایع کوچک» منصوب می شوید تا در چارچوب شرح وظایف و وظایف آن معاونت، با تلاش و بهره گیری از توانمندی‌های موجود، تقویت سرمایه انسانی، مشارکت بخش خصوصی، تعامل با معاونت‌های سازمان و سایر دستگاهها، با تدوین راهکارهای مناسب و برنامه های اجرایی زمینه پویایی و تقویت صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط در سطح کشور را فراهم سازید.

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حکم صادره راهکارها و برنامه‌های اجرایی در این خصوص را شامل ساماندهی صنایع کوچک جهت رفع نیازمندی و مشکلات آن‌ها اعم از داخل شهرک های صنعتی و خارج آن، ساماندهی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک، عارضه یابی، نوسازی و تجدید ساختار صنایع کوچک و متوسط کشور و توسعه صنعتی و فناوری دانست.

رسولیان همچنین ساماندهی حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری و توسعه پژوهش‌های کاربردی، نظارت و ساماندهی مراکز مبادله فناوری و شهرک‌های فناوری، نظام‌مند نمودن آموزش های تخصصی و کاربردی صنایع کوچک و شناسایی و تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری را از دیگر راهکارها و برنامه‌های اجرایی این معاونت عنوان کرد.

توسعه بنگاه‌ها و کارآفرینی، توسعه اشتغال و کسب و کارهای جدید، توسعه بازار و همکاری‌های اقتصادی بین المللی و تکمیل زنجیره تامین از طریق فعال سازی شبکه ها و توسعه خوشه های صنعتی از دیگر راهکارها و برنامه‌های اجرایی در این خصوص می باشد.

 در این حکم از خدمات افسانه محرابی در طی تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر به عمل آمد.

گفتنی است که عزیزاله قربانی عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می باشد که پیشتر معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های سازمان را نیز عهده دار بوده است.