در این اینفوگرافیک ارزش صادرات شرکت ملی صنایع مس ایران از سال ۱۳۸۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ مقایسه شده است.

به گزارش پویش خبر، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت که به رغم تحریم ها، با برنامه ریزی مناسب و دقیق توانستیم برنامه های صادراتی شش ماهه نخست را به ثمر برسانیم.