در روزهای اخیر موجی از مشارکت مردم برای حضور در انتخابات و رأی دادن به دکتر پزشکیان در شهرها و روستاهای سراسر کشور به خصوص در استان‌های مرزی و اقوام و عشایر شکل گرفته است.

در روزهای اخیر موجی از مشارکت مردم برای حضور در انتخابات و رأی دادن به دکتر پزشکیان در شهرها و روستاهای سراسر کشور به خصوص در استان‌های مرزی و اقوام و عشایر شکل گرفته است.

چهره های تاثیرگذار به صورت خودجوش با حضور در میان اقشار مختلف مردم، برای حمایت از کاندیداتوری دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری تلاش می کنند.

تبلیغات چهره به چهره جهت دعوت به مشارکت گسترده مردم در انتخابات برای تعیین سرنوشت خود و بهبود شرایط اقتصادی شکل گرفته است.

دریک حرکت خودجوش “مهندس اسفندیاری”  از مدیران بازنشسته ی سازمان برنامه و بودجه ایلام با رفتن به میان مردم، کسبه و بازاریان و تبیین وضعیت موجود کشور آنها را به رای دادن به دکتر پزشکیان ترغیب کرد.