رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران دربازدید از شرکت گروه مپنا گفت: توانمندی‌های این مجموعه در تولید انواع توربین ها ، تجهیزات نیروگاهی، پروژه های پتروشیمی و ورود به حوزه تجهیزات پزشکی و سلامت، نمادی از توانایی و خودباوری است.

به گزارش پویش خبر، افروز بهرامی و هیات همراه در بازدید چهارساعته خود از شرکت گروه مپنا ضمن تاکید بر توانائی و توانمندی های این شرکت، اعلام کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران از این مجموعه برای حضور در بازارهای رقابتی بین المللی در راستای صادرات خدمات فنی و مهندسی حمایت می کند.

وی با تشریح فعالیت ها و خدمات صندوق در راستای حمایت از صادرات، ادامه داد: صدور انواع بیمه نامه و ضمانت نامه برای این مجموعه به خصوص برای حضور در بازارهای هدف صادراتی نظیر کشورهای عراق و سوریه در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین بر ارایه نظرات مشورتی به این مجموعه در راستای کمک به تامین مالی طرح های صادراتی و ارایه تضمین ها وپوشش های لازم تاکید کرد واظهارداشت: در شرایط فعلی کشور صندوق نسبت به صدور انواع ضمانت نامه های مبتنی بر قرارداد با استفاده از ظرفیت آیین نامه اجرایی از خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاران ایرانی حمایت نموده است.

عباس علی آبادی «مدیرعامل شرکت گروه مپنا» نیز در این دیدار با اشاره بر توانایی این مجموعه برای استفاده حداکثری از توان تولید داخلی بدون وابستگی به واردات خواستار توجه جدی برای تامین منابع مالی و حمایت صندوق از این شرکت شد.

وی افزود: در صورت حل مشکلات و تامین منابع مالی این مجموعه می تواند برای حضور در بازارهای بین المللی با قدرت بیشترحرکت کند ودر جهت اجرای طرح های خدمات فنی و مهندسی گام های محکمی بردارد.