در روزهای اخیر موجی از مشارکت مردم برای حضور در انتخابات و رأی دادن به دکتر پزشکیان در شهرها و روستاهای سراسر کشور به خصوص در استان‌های مرزی و اقوام و عشایر شکل گرفته است.

در روزهای اخیر موجی از مشارکت مردم برای حضور در انتخابات و رأی دادن به دکتر پزشکیان در شهرها و روستاهای سراسر کشور به خصوص در استان‌های مرزی و اقوام و عشایر شکل گرفته است.

در روزهای اخیر موجی از مشارکت مردم برای حضور در انتخابات و رأی دادن به دکتر پزشکیان در شهرها و روستاهای سراسر کشور به خصوص در استان‌های مرزی و اقوام و عشایر شکل گرفته است.
چهره های تاثیرگذار به صورت خودجوش با حضور در میان اقشار مختلف مردم، برای حمایت از کاندیداتوری دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری تلاش می کنند.

تبلیغات چهره به چهره جهت دعوت به مشارکت گسترده مردم در انتخابات که با جان و دل توسط چهره های مردمی صورت می گیرد، برای تعیین سرنوشت خود و بهبود شرایط اقتصادی کشور شکل گرفته است.

دریک حرکت خودجوش و به صورت میدانی “علی داراییان” فعال اقتصادی بخش خصوصی کرد با رفتن به میان مردم، کسبه و بازاریان و تبیین وضعیت موجود کشور آنها را به رای دادن به دکتر پزشکیان ترغیب کرد.