طبق لایحه بودجه 1399، عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر مسافر ایرانی به خارج از کشور 264 هزار تومان در نظر گرفته‌ شده است و برای سفر دوم این هزینه 50 درصد اضافه می‌شود و در واقع به مبلغ 396 هزارتومان می‌رسد.

به گزارش پویش خبر، همچنین هزینه عوارض خروج از کشور برای سفرهای سوم و بیشتر از آن نسبت به سفر اول ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و به مبلغ ۵۲۸ هزارتومان می‌رسد.

همچنین طبقه تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۹ کشور زائرین اربعین از عوارض خروج از کشور معاف هستند. درواقع زائرینی که از تاریخ چهاردهم شهریورماه ۱۳۹۹ تا دوم آبان ماه ۱۳۹۹ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق سفر کنند، از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف هستند.

با این حساب در قانون بودجه سال ۹۹ کشور افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور را نسبت به بودجه سال ۹۷ و ۹۸ تجربه خواهیم کرد.

گفتنی است که طبق قانون اساسی و مطابق با عرف هر ساله، ریاست جمهوری امروز لایحه بودجه سالانه کل کشور در سال ۹۹ را که ریز جزئیات درآمدها و هزینه‌های سال آینده دولت در آن گنجانده شده است، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است؛ اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه بخصوص برای بخش‌های مختلف صنعت گردشگری ایران، عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۹۹ است.