این نمایشگاه از شنبه تا دهم اسفند ماه از ساعت ۱۰ تا۱۳ و۱۶ تا۲۲ در مجتمع تجاری طوبی شهر قزوین آماده بازدید شهروندان است.

پویش خبر– در نمایشگاه ” زنان سرزمین من” صنایع دستی و تولیدات هنری زنان استان از گروه های مختلف هنرمندان، فعالان مشاغل خانگی، زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست در غرفه های مختلف عرضه شده است.

این نمایشگاه به همت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، شرکت شهرکهای صنعتی استان، سازمان میراث فرهنگی  با رویکرد معرفی ظرفیت های بانوان استان برگزیده شده است و بیش از ۷۰ زن کارآفرین آثار و دست سازه های خود را در این نمایشگاه عرضه می کنند.