29 پرونده تخلف کم فروشی به ارزش ریالی 260 میلیون و 640 هزار ریال نیز برای نانوایی های متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

به گزارش پویش خبر، محمدابراهیم صداقت معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت فارس در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه نان در سبد غذایی خانوار و تامین بخش عمده ای از پروتئین و انرژی مورد نیاز روزانه از جایگاه ویژه ای برخوردار است بنابراین استاندار اجباری آرد گندم تدوین و تصویب شده است.

به گفته صداقت با توجه به تعیین درصد های سبوس گیری توسط کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در دامنه استاندارد یاد شده است، بحث میزان سبوس گیری از گندم در تولید آرد در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان تصویب شد.

بر پایه این مصوبه درصد سبوس گیری از گندم در تولید آرد نان سنگک ۱۲ درصد، آرد نان لواش و تافتون ۱۵ درصد و آرد نان بربری ۱۸ درصد تعیین شده است. که بر این اساس آرد نان سنگک باید ۸۸ درصد، آرد نان لواش باید ۸۵ درصد و آرد نان بربری باید ۸۲ درصد سبوس داشته باشد.

وی گفت: بر اساس مصوبه یاد شده از ۲۳ تیرماه سال جاری طرح ویژه نظارتی پایش اندازه گیری سبوس آرد مصرفی نانوایی ها به صورت گشت مشترک با حضور بازرسان این سازمان ، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، اداره غله و اتحادیه صنف خبازان شیراز انجام می شود.

معاون بازرسی سازمان صمت فارس گفت: از ابتدای اجرای طرح نظارتی تاکنون ۱۰ گشت مشترک بازرسی به همراه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، اداره غله و اتحادیه صنف خبازان شیراز از نانوایی های سطح شهر شیراز انجام و طی آن از بیش از ۷۰ واحد خبازی بازرسی به عمل آمد و از ۴۹ نانوایی نمونه گیری سبوس آرد انجام شد.

به گفته صداقت آزمایش ۴۹ نمونه گیری انجام شده سبب شد تا ۲۱ واحد به دلیل مغایرت سبوس آرد متخلف شناخته و پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال شود.

بر اساس این گزارش همچنین ۲۹ پرونده تخلف کم فروشی به ارزش ریالی ۲۶۰ میلیون و ۶۴۰ هزار ریال نیز برای نانوایی های متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

صداقت از تذکر و برخورد با بیش از ۲۵ واحد متخلف در زمینه های بهداشتی توسط نماینده علوم پزشکی شیراز خبر داد.

وی به بازرسی از کارخانه های تولیدی آرد استان اشاره کرد و گفت: با اجرای ۴ گشت مشترک بازرسی از کارخانه های تولیدی آرد استان، از ۹ واحد تولیدی آرد بازدید به عمل آمد که طی آن ۴ کارخانه به دلیل مشکلات سبوس گیری آردهای تولیدی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

معاون بازرسی سازمان صمت فارس از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ و یا ۳۲۳۴۰۰۰۰ اطلاع دهند.