پوست روایتی ساده و افسانه ای دارد اما فیلم نامه آن علت ها و معلول های بهتری را به مخاطب نشان می دهد.

پویش خبر:

پوست را بدون نقد خرافات ببیند. پوست به کارگردانی بهمن و بهرام ارک با زبان ترکی و با زیر نویس اکران شد، این کار دوم برادران ارک در جشنواره فجر است که توانست تا حدودی نشان دهد این دو برادر می توانند راه را در این سینما برای خود هموار تر کنند . پوست روایتی ساده و افسانه ای دارد اما فیلم نامه آن علت ها و معلول های بهتری را به مخاطب نشان می دهد، قرار گیری درست علت ها پوست را در فیلم نامه کمی جلوتر می نشاند، فضای سرد و زبان مختص به فیلم مخاطب را در ترسی ارام نگه می دارد و نشانه ای از فیلم های وحشت را در خود جای نداده که این می تواند نکته مثبت پوست باشد ، بازی بازیگران خوب است و زبان ترکی و لوکیشن که محدودیتی را به چشم مخاطب می رساند، پوست را در محلی بودن و مختص بودن حفظ می کند و این نکته به زیبایی تصویر کمک زیادی می کند، پوست توانسته شخصیت ها را به تکامل و پرداخت نزدیک کند و شخصیت اصلی را به درگیری درونی می کشاند، در گذر از ضعفها در ارائه برخی صحنه ها پوست ارزش یک بار دیده شدن را دارد، استفاده از ترانه های محلی ، روایات مذهبی ، جادو و عشق  که درست در کنار هم قرار گرفته اند و آشوبی در فیلم نامه دیده نمی شود پوست را تا حدودی به فیلمی خوب نزدیک کرده است.

  • نویسنده : سحر علیپور تنگسیری