روزنامه های صبح امروز کشور، تیترهای نخست صفحه‌ اول خود را به برخی از مهمترین مسائل روز ایران و جهان اختصاص داده اند که بعضی از آنها در زیر می‌آید.

به گزارش پویش خبر، در این مطلب نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز دنیای اقتصاد، آرمان ملی، آفتاب، ایران، اعتماد، سازندگی، جهان صنعت و کسب و کار  را می بینیم.

پایان کار مجلس دهم و آغاز مجلس یازدهم و انتخاب هیات رییسه جدید مجلس از مهمترین موضوعات مطرح شده در روزنامه ها بوده است.

در این میان مسایل مربوط به بورس و آزادسازی سهام عدالت نیز مورد توجه مطبوعات قرار گرفت.

در اینجا نیم صفحه اول روزنامه های شرق، هفت صبح، اعتماد، آرمان ملی، همشهری، دنیای اقتصاد و فرهیختگان را مشاهده می کنید.

حتما پیشنهاد می شود نیم صفحه اول مطبوعات در روزهای قبل را نیز از اینجا دنبال کنید.