نیم صفحه اول روزنامه‌های دوشنبه 13 آبان را در پویش خبر مطالعه کنید.

به گزارش پویش خبر، نیم صفحه اول روزنامه های آفتاب اقتصادی،آفتاب، اخبار صنعت، اقتصاد ملی، فرصت امروز، ایران، جهان صنعت، مردمسالاری، مستقل، روزان، ثروت، ستاره صبح و شرق را مشاهده می کنید.