نیم صفحه اول روزنامه های صبح امروز شنبه را می بینیم.

به گزارش پویش خبر، نیم صفحه اول روزنامه های آفتاب اقتصادی،آفتاب، آرمان ملی، بهار، دنیای اقتصاد، اقتصاد سرآمد، اعتماد، ایران، ثروت، ستاره صبح ، شهروند و تجارت را در اینجا می بینیم.